Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích: EU v boji proti plastovému odpadu se zaměřením na návrh 2018/0172

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích: EU v boji proti plastovému odpadu se zaměřením na návrh 2018/0172
Autor práce:
Saidlová, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Machoň, Miloslav
Osoba oponující práci:
Strnad, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Although the International Relations (IR) as a field of study initially focused on purely traditional actors, the interest of IR experts has eventually shifted to other actors, including non-state actors. Non-state actors take part, among others, in setting new standards in society but also in international organizations. Environmental policy is no exception. The main theme of this diploma thesis is the proposal for a directive of the European parliament and of the the Council COM/2018/340 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment and the non-state actors that that were part of the decision making procedure 2018/0172/COD throughout the life cycle of the norm. The main aim of this diploma thesis is to identify the non-state actors who were involved in the decision making procedure and the conditions under which their involvement happened.
Klíčová slova:
non-state actors; circular economy; shared values

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
26.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68646_saia00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
65855_xstrm99.pdf [70,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
68646_macm03.pdf [64,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68646/podrobnosti