Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích: EU v boji proti plastovému odpadu se zaměřením na návrh 2018/0172

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích: EU v boji proti plastovému odpadu se zaměřením na návrh 2018/0172
Autor práce:
Saidlová, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Machoň, Miloslav
Osoba oponující práci:
Strnad, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
S postupným rozvojem oboru mezinárodních vztahů se do pole zájmu odborníků začali dostávat i jiní než tradiční aktéři, jako tomu bylo a je v případě nestátních aktérů. Nestátní aktéři se, mimo jiné, podílejí svou činností i na vytváření nových standardů jak ve společnosti, tak v mezinárodních organizacích. Výjimkou není ani oblast environmentální politiky. Hlavním tématem této diplomové práce je proto návrh směrnice COM/2018/340 evropského parlamentu a rady o omezení dopadu některých plastů na životní prostředí a nestátní aktéři, kteří vstupovali do rozhodovacího procesu 2018/0172/COD v různých fázích životního cyklu norem. Cílem této diplomové práce je identifikovat nestátní aktéry, kteří měli možnost se určitým způsobem podílet na podobě zákona. Práce se dále zaměří na identifikování podmínek, za jakých k takovým událostem docházelo.
Klíčová slova:
cirkulární ekonomika; sdílené hodnoty; nestátní aktéři

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
26.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68646_saia00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
65855_xstrm99.pdf [70,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
68646_macm03.pdf [64,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68646/podrobnosti