Může problematika „green economy“ prospět vybrané české obci lokalizované v největrnějších regionech České republiky?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Může problematika „green economy“ prospět vybrané české obci lokalizované v největrnějších regionech České republiky?
Autor práce:
Petrák, David
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čáp, Vilém
Osoba oponující práci:
Lukavec, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the topic of the green economy, specifically wind power engineering. The aim of the thesis is to demonstrate that cooperation among the power plant owner and selected municipality attains more positive than negative assets, in the case of the village's position in one of the windiest regions of the Czech Republic. Moreover, the paper will also confirm or discredit the hypothesis claiming that the selected village has the right to draw additional funds based on appropriately concluded contractual relationship and financial analysis of model wind power station (for example with investment of 10 % of revenues of municipal budgets the volume of budget revenue increases about 5,71 %, but with investment of 30 % already about 17,14 %). Author of the paper establishes the real model of the wind power station and claims towards the concluding part that this power station produces several economic benefits for the appointed municipality.The theme of the paper relates to the current climate change that is a highly discussed topic as well as renewable energy sources and green economy. These topics are not only discussed among political spheres but also on the regional level concerning a certain percentage of the Czech population in recent years.The theoretical part of the paper demonstrates the theoretical background and concepts, including economic theories related to regional development. The methodology on the issue with the detailed description of the chosen location for the construction of a wind power plant and the method of financial analysis presents a fundamental part of the paper.The practical part contains an economic evaluation of a wind power plant by financial analysis, from which the author derives confirmation of the hypothesis established in the aim of the paper. The paper also analyses the socio-economic level of the selected municipality and comparison of the pros and cons of locating a wind power plant in a chosen municipality. The author proposes the chosen locality based on consultation with the professional in the field and detailed method description in the theoretical part.
Klíčová slova:
municipality; green economy; wind power plant; region; externalities; revenues of municipal budgets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2019
Datum podání práce:
22. 5. 2020
Datum obhajoby:
10.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70729_petd05.pdf [3,40 MB]
Oponentura:
67164_xlukm902.pdf [680,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
70729_xcapv00.pdf [651,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70729/podrobnosti