Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Personální marketing

Autor práce: Taubenhanslová, Marcela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Osoba oponující práci: Šikýř, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Personální marketing
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce přibližuje význam personálního marketingu pro zaměstnavatele a jeho hlavní cíle a specifika v porovnání s "klasickým" marketingem. Úspěšné využívání personálního marketingu v podnikové praxi by se mělo opírat o znalost zájmů a očekávání jednotlivých skupin uchazečů na trhu práce. Cílem této diplomové práce je zejména identifikovat základní faktory získávání absolventů vysokých škol na českém trhu práce a prostřednictvím provedeného výzkumu mezi různými skupinami uchazečů na trhu práce zjistit případné odlišnosti v očekávání absolventů vysokých škol ve srovnání s ostatními účastníky trhu práce.
Klíčová slova: získávání absolventů; personální marketing; atraktivita zaměstnavatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Personální marketing
Překlad názvu: Personnel Marketing
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on personnel marketing, its goals and its importance to employers. The application of personnel marketing in business practice should be based on good knowledge of potential employees' interests and expectations. The goal of this thesis is to identify specific factors of recruitment of fresh graduates on the Czech labour market and to find out some specifics in their expectations in comparison with other applicants for a job.
Klíčová slova: recruitment of fresh graduates; personnel marketing; employer's atractivity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2007
Datum podání práce: 30. 5. 2008
Datum obhajoby: 16.09.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce13901_xherm13.pdf [566,82 kB]
Oponentura8011_sikyrm.pdf [116,37 kB]
Hodnocení vedoucího13901_stritesm.pdf [115,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/13901/podrobnosti