Srovnání externího a interního auditu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání externího a interního auditu
Autor práce:
Vidová, Lucia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Kárník, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce je zaměřena na srovnání dvou dnes velice úspěšných profesí a to externího a interního auditu. Přináší stručný pohled na obě profese. Jedná se zejména o přehled standardů, etických pravidel, auditorských prací a podmínek vstupu do profese. V první řadě je práce orientovaná na podmínky profese v České republice a na ISA, protože v ČR se začal audit řídit podle Mezinárodních auditorských standardů. Nepatrná část práce je orientována i na americké standardy.
Klíčová slova:
Auditorské standardy; Interní audit; Externí audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2008
Datum podání práce:
25. 8. 2008
Datum obhajoby:
19.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13797_xvidl01.pdf [403,17 kB]
Oponentura:
8243_Kárník.pdf [114,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
13797_kralicek.doc [38,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13797/podrobnosti