Světová banka - vznik, organizace a kritika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Světová banka - vznik, organizace a kritika
Autor práce:
Doležal, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Durčáková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Papoušková, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce pojednává o Světové bance, jejím založení, její organizaci a o kritice, kterou vyvolává. V první části jsem se soustředil na cíle a založení Světové banky, na její historické kořeny a problémy. Ve druhé rozebírám pozadí jejího založení a počátky fungování. Třetí část obsahuje její organizaci, financování, projekty a spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Ve čtvrté části je analýza kritiky banky. Pátá část obsahuje zhodnocení vlivu bohatých zemí a dělbu moci ve Světové bance.
Klíčová slova:
Bretton Woods; Světová banka; kritika Světové banky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2007
Datum podání práce:
20. 8. 2008
Datum obhajoby:
18.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13807_xdolj34.pdf [592,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
13807_durcak.doc [42,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13807/podrobnosti