Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Světová banka - vznik, organizace a kritika

Autor práce: Doležal, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Papoušková, Radka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Světová banka - vznik, organizace a kritika
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce pojednává o Světové bance, jejím založení, její organizaci a o kritice, kterou vyvolává. V první části jsem se soustředil na cíle a založení Světové banky, na její historické kořeny a problémy. Ve druhé rozebírám pozadí jejího založení a počátky fungování. Třetí část obsahuje její organizaci, financování, projekty a spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Ve čtvrté části je analýza kritiky banky. Pátá část obsahuje zhodnocení vlivu bohatých zemí a dělbu moci ve Světové bance.
Klíčová slova: Bretton Woods; Světová banka; kritika Světové banky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Světová banka - vznik, organizace a kritika
Překlad názvu: The World Bank - beginning, organization and critique
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on The World Bank, it's beginning, organisation and analysis of critique. This thesis begins with reasons for foundation, historical aspects and problems. This involved the world stage before Second World War and the beginning of the IBRD. The thesis continues with a frame look at the organization, projects, finance and the World Bank position. The study shows the righteousnees of critique, analyse it and interpret it. The remainder of the thesis is concerned about the decision power in the bank and it's consequences.
Klíčová slova: The World Bank Group; Bretton Woods; analysis of critique of the World Bank Group

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2007
Datum podání práce: 20. 8. 2008
Datum obhajoby: 18.09.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce13807_xdolj34.pdf [592,30 kB]
Hodnocení vedoucího13807_durcak.doc [42,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/13807/podrobnosti