Nekalé praktiky v Search Engine Optimization

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nekalé praktiky v Search Engine Optimization
Autor práce:
Vlčko, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Tichý, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Optimalizace pro vyhledávače patří v současné době mezi základní stavební prvky webových stránek. Bez ní se stává web nekonkurenceschopným a nemá šanci uspět v tržním internetovém prostředí. Základní prvky optimalizace webových stránek podporují marketingovou propagaci. Cílem této práce je popsat nekalé praktiky optimalizace pro vyhledávače a nastínit možný boj proti nim. První kapitola se zabývá principy optimalizace a také důvody, proč je nutné webové stránky optimalizovat. Další kapitola popisuje nejdůležitější faktory optimalizace. Následující část práce se detailně zabývám popsáním nekalých praktik a možné obrany proti nim z několika různých pohledů. Přínos této práce spočívá především v sepsání všech nejznámějších nekalých SEO metod, včetně jejich bližšího popisu a návrhu obrany proti jejich zneužívání. Praktické ukázky obsažené v práci mohou dále sloužit i jako základní návod na co si dát při optimalizaci pozor a čeho se zcela vyvarovat.
Klíčová slova:
nekalé praktiky; seo; optimalizace pro vyhledávače; search engine optimization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2008
Datum podání práce:
1. 1. 2009
Datum obhajoby:
19.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13473_xvlcm12.pdf [2,12 MB]
Oponentura:
8553_Tichý.pdf [161,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
13473_gala.pdf [160,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13473/podrobnosti