Comparation analysis of selected world universities web pages

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparation analysis of selected world universities web pages
Autor práce:
Balcar, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Střížová, Vlasta
Osoba oponující práci:
Třeštíková, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá rozborem aktuální situace v oblasti webových stránek světových univerzit. První část práce popisuje autorem vytvořenou metodiku pro hodnocení univerzitních webových stránek a způsob jejího užití v praxi. V druhé části je provedena analýza webových stránek čtyř vybraných světových univerzit. Na základě bodového hodnocení, které jednotlivé univerzity obdržely, je vyhlášena univerzita s nejlepší webovou stránkou ze všech čtyř testovaných. Finální část práce obsahuje seznam doporučení pro vývojáře univerzitních webových stránek. Pokud tato doporučení přijmou, budou jimi vytvořené univerzitní stránky s největší pravděpodobností kvalitnější.
Klíčová slova:
srovnávací analýza; webové stránky; univerzita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2007
Datum podání práce:
15. 12. 2008
Datum obhajoby:
05.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
10208_xbalf01.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
7992_Třeštíková.doc [70,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
10208_strizov.doc [75,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/10208/podrobnosti