Specifis of japanese management

Thesis title: Specifika japonského řízení podniků
Author: Radič, Štěpán
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Střížová, Vlasta
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje japonský systém řízení podniků na prahu 21.století. První část práce tvoří nezbytné informace pro pochopení kulturního a hodnotového kontextu, ve kterém japonské podniky fungují. Druhá část popisuje základní složky japonského managementu a také zkoumá změny japonského systému řízení. Třetí část je zaměřena na specifické použití informačních technologií v Japonsku.. Poslední část srovnává japonský a Západní model řízení..
Keywords: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE; INFORMAČNÍ SYSTÉMY; JAPONSKO; MANAGEMENT; ORGANIZACE; ŘÍZENÍ PODNIKU; SYSTÉMY ŘÍZENÍ
Thesis title: Specifis of japanese management
Author: Radič, Štěpán
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Střížová, Vlasta
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty:
Department: Centre for Physical Education and Sport

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: