Market Entry Strategy for Mixit s.r.o. for Germany

Thesis title: Market Entry Strategy for Mixit s.r.o. for Germany
Author: Bojnanská, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Zub, Štěpán
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this Diploma thesis is to design an appropriate market entry strategy for the German market for company Mixit s.r.o.; therefore, the proposed strategy respects the local specificities of the German market and consumers. The thesis is divided into seven chapters. The first three chapters review analytical frameworks and theory of market segmentation, targeting and positioning, which is inevitable for strategy design, and provides an overview of current nutritional trends influencing consumer behaviour. The empirical part of the thesis includes an internal analysis of Mixit s.r.o. utilised to identify its strategy and competitive advantages in the domestic Czech market. The subsequent analysis of the German market for muesli and other grain-based products is complemented by the results of primary quantitative as well as qualitative research conducted among German consumers. The outcome of this thesis is the choice of the target segment and the proposition of the marketing strategy appropriate for the market entry of company Mixit s.r.o. to Germany considering the results of the performed analyses and conducted survey.
Keywords: Nutritional trends; marketing strategy; market entry strategy; marketing mix adaptation; product personalisation; Mixit s.r.o.; market for muesli and other grain-based products
Thesis title: Strategie vstupu na trh pro Mixit s.r.o. pro Německo
Author: Bojnanská, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Zub, Štěpán
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnou vhodnou strategii pro vstup na Německý trh pro společnost Mixit s.r.o., proto navrhnuté strategie respektuje lokální osobitosti jak Německého trhu, tak spotřebitele. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První tři kapitoly poskytují přehled teorie tržních analýz, segmentace, targetingu a positioningu, nezbytných pro vytvoření strategie, a současných trendů ve zdravé výživě, které ovlivňují spotřební chování. Praktická část práce zahrnuje vnitřní analýzu společnosti Mixit s.r.o. provedenou za účelem identifikace její strategie a konkurenčních výhod na domácím Českém trhu. Následující analýza Německého trhu pro müsli a další cereální produkty je doplněna o výsledky primárního kvantitativního i kvalitativního průzkumu provedeného mezi Německými spotřebiteli. Výsledkem práce je návrh vhodné marketingové strategie pro vstup společnosti Mixit s.r.o. na Německý trh s ohledem na výsledky provedených analýz a vykonaného průzkumu.
Keywords: marketingová strategie; Mixit s.r.o.; německý trh pro müsli a další cereální produkty; strategie pro vstup na trh; adaptace marketingového mixu; personalizace produktu; Trendy ve výživě

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 4. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73247/podrobnosti

Files for download

    Last update: