Impact of Covid-19 pandemic on korean automotive industry

Thesis title: Dopady pandemie Covid-19 na korejský automobilový průmysl
Author: Zatloukalová, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá dopady pandemie Covid-19 na jihokorejský automobilový průmysl. Hlavním cílem práce je identifikovat dopady pandemie Covid-19 na automobilový průmysl Jižní Koreje, a to na základě analýzy prodejů a produkce automobilového průmyslu, srovnání vývoje během finanční krize v letech 2008 a 2009 a analýzy finančních ukazatelů vybraných automobilových výrobců. V první kapitole jsou uvedeny zdroje dostupné k tématu práce a popis metod použitých v práci. Druhá kapitola se již věnuje Jižní Koreji a jejímu automobilovému průmyslu. Třetí kapitola obsahuje samotné analýzy a identifikaci dopadů pandemie Covid-19 na automobilový průmysl.
Keywords: Jižní Korea; automobilový průmysl; Covid-19
Thesis title: Impact of Covid-19 pandemic on korean automotive industry
Author: Zatloukalová, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the effects of the Covid-19 pandemic on the South Korean automotive industry. The main goal of this work is to identify the effects of the Covid-19 pandemic on the South Korean automotive industry, based on an analysis of sales and production, comparison of developments during the financial crisis in 2008 and 2009 and this pandemic and analysis of financial indicators of selected automotive manufacturers. The first chapter presents the resources available on the topic of the thesis and a description of the methods used in the work. The second chapter deals with South Korea and its automotive industry. The third chapter contains the analyses and identification of the impacts of the Covid-19 pandemic on the industry.
Keywords: automotive industry; South Korea; Covid-19

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 1. 2020
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75729/podrobnosti

Files for download

    Last update: