Taxation of the High-tech Companies in Euro-american Relations

Thesis title: Zdanění technologických firem v kontextu euro-amerických vztahů
Author: Hájek, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sankot, Ondřej
Opponents: Kohut, Dominik
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá relativně novým typem technologických firem, které působí převážně v digitální ekonomice. Práce analyzuje společné atributy Big Tech firem a také jejich aktivity. Dále práce zjišťuje problémy v danění těchto firem, zejména problémy zastaralosti Mezinárodních daňových pravidel, tedy mezinárodního rámce určeného pro tuto problematiku. Jsou zde analyzovány návrhy řešení na všech úrovních k férovému zdanění nadnárodních a digitálních korporací. Poslední kapitola řeší dopad zavedení těchto digitálních daní na euro-americké vztahy, jež i v kontextu s ostatními událostmi byly těmito daňovými opatřeními negativně zasaženy.
Keywords: nehmotná aktiva; high-tech firmy; agresivní daňové plánování; digitální ekonomika; daňový ráj; ICT; minimální korporátní globální daň; Mezinárodní daňová pravidla
Thesis title: Taxation of the High-tech Companies in Euro-american Relations
Author: Hájek, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sankot, Ondřej
Opponents: Kohut, Dominik
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on relatively new type of the high-tech companies, which operate largely in the digital economy. The thesis analyses common features of the Big Tech companies and their activities. Furthermore, thesis indicates issues in taxation these companies, mainly the obsolesce of the International tax rules, which is the international framework meant for this agenda. The proposals for solution on all levels are presented for fair taxation of all multinational and digital corporations. The last chapter examines impact of imposing these digital taxes on euro-american relations, which were, also in the context of another events, negatively affected by these tax measures.
Keywords: International tax rules; intangible assets; minimal corporate global tax; digital economy; high-tech companies; aggressive tax planning; tax haven; ICT

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74194/podrobnosti

Files for download

    Last update: