Youth unemployment in Spain

Thesis title: Nezaměstnanost mladých ve Španělsku
Author: Bradová, Klára
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Smělá, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysoké nezaměstnanosti mladých ve Španělsku. Hlavním cílem práce je zjistit příčiny vysoké nezaměstnanosti mladých ve Španělsku z hlediska systému vzdělání a regulace trhu. Prvním dílčím cílem je komparace míry nezaměstnanosti ohrožených skupin na trhu práce ve Španělsku a v Evropské unii. Druhým dílčím cílem je zjistit jak vzdělání, politika zaměstnanosti a legislativní ochrana zaměstnanců ovlivňují nezaměstnanost mladých ve Španělsku. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje termíny, které jsou potřebné k pochopení této práce. Druhá kapitola porovnává míry nezaměstnanosti osob s nízkým vzděláním, žen a mladých lidi ve Španělsku s průměrem států EU. Poslední kapitola zjišťuje hlavní příčiny vysoké nezaměstnanost mladých ve Španělsku, zaměřuje se zejména na systém vzdělání, aktivní politiky zaměstnanosti, podpory v nezaměstnanosti a legislativní ochranu zaměstnanců.
Keywords: nezaměstnanost mladých; Španělsko; Evropská unie; míra nezaměstnanosti; trh práce; mladí
Thesis title: Youth unemployment in Spain
Author: Bradová, Klára
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Smělá, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the high youth unemployment in Spain. The main aim of this thesis is to identify the main causes of high youth unemployment in Spain connected with the education system and regulation of the labour market. The first partial aim is the comparison of unemployment rates of endangered groups on the labour market in Spain and the European Union. The second partial aim is to identify how the education system, labour policies and employment protection legislation influence youth unemployment in Spain. This thesis is divided into three chapters. The first chapter is the theoretical basis necessary for understanding this thesis. The second chapter compares the unemployment rates of low skilled population, women, and young people in Spain and the European Union. The last chapter identifies the main causes of high youth unemployment in Spain, focusing mainly on the education system, active market labour policies, unemployment insurance and employment protection legislation.
Keywords: labour market; Spain; unemployment rate; youth; youth unemployment; European Union

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 9. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74034/podrobnosti

Files for download

    Last update: