Residence Nové Dvory - Blue Team

Thesis title: Rezidence Nové Dvory - Modrý Team
Author: Bobošíková, Alexandra
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Mráz, Pavel
Opponents: Chaloupka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce představuje možnost řešení území kolem budoucí stanice metra D Nové Dvory v katastrálním území Krč a Lhotka v hl. m. Praze se zastavitelným územím o rozloze zhruba 35 000 m2. Jedná se o území s komplikovanými vlastnickými vztahy, které zahrnují pozemky hl. m. Prahy, České republiky (na nichž se aktuálně nachází objekt České pošty), Dopravního podniku hl. m. Prahy a pozemky ve správě městské části Praha 4. Na základě analýzy trhu navrhujeme pro toto území rezidenční projekt s aktivním parterem s cílem vytvořit nové lokální centrum. Práce blíže popisuje obchodní stránku záměru, proces výstavby, právní aspekty s důrazem na vzájemnou spolupráci s jednotlivými subjekty a finanční model včetně výpočtu konsolidovaného IRR.
Keywords: Model směny; Finanční model; Stavební náklady; Gross Development Value; Reziduální metoda ocenění pozemků; IRR; Rezidenční development
Thesis title: Residence Nové Dvory - Blue Team
Author: Bobošíková, Alexandra
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Mráz, Pavel
Opponents: Chaloupka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This study represents a development proposal of an urban area around a future metro D station Nove Dvory in cadastral districts Krc a Lhotka in Prague with size of approximately 35 000 m2. It is an area with complicated ownership. It includes plots in possession of the City of Prague, of the Czech Republic (currently under administration of the Czech Post), Transit company of the City of Prague (Dopravní podnik hl.m. Prahy) and plots under administration of Prague 4. With regards to the market analysis the residential development project with commercial ground floor. The main aim of the project is to create a new lively local center. The study describes in detail business part of the project, construction process, legal aspects with focus on mutual cooperation with particular entities and financial model including calculation of an consolidated IRR
Keywords: Residual method of evaluation; Residential development; IRR; Exchange model; Financial model; Construction costs; Gross Development Value

Information about study

Study programme: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2021
Date of submission: 16. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80601/podrobnosti

Files for download

    Last update: