Organisational aspects of hosting the Ice Hockey World Championship

Thesis title: Organizační aspekty pořádání mistrovství světa v ledním hokeji
Author: Fišera, Jan
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Grebe, Eva
Opponents: Černý, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Závěrečná práce analyzuje organizační procesy při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji. Cílem práce je zjistit fungování procesů při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji a v případě zjištění nedostatků navrhnout optimalizaci těchto procesů. Práce je rozdělena do třech částí. První je věnována obecné teorii ve dvou rovinách. Z pohledu veřejné a sportovní diplomacie a druhým úhlem je teorie z pohledu managementu. Druhá část je zaměřena na dokumenty a pravidla zabývající se organizací mistrovství světa v ledním hokeji z pozice mezinárodní sportovní federace, které jsou platné při pořádání této akce kdekoliv na světě. Ve třetí části je rozebrán konkrétní turnaj mistrovství světa, a to z roku 2015 v Praze a Ostravě. Závěrečná část představuje shrnutí a hodnocení organizačních procesů během akce v roce 2015.
Keywords: sportovní diplomacie; organizace; procesy; mistrovství světa; lední hokej
Thesis title: Organisational aspects of hosting the Ice Hockey World Championship
Author: Fišera, Jan
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Grebe, Eva
Opponents: Černý, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis analyzes the organizational processes of the ice hockey world championship . The aim of the thesis is to analyse the processes during the organization of the Ice Hockey World Championship and recommend the optimization of these processes. The thesis is divided into three parts. The first one is devoted to the general theory in two levels. From the perspective of public and sports diplomacy and the second angle is the theory from a management perspective. The second part focuses on the documents and rules dealing with the organization of the Ice Hockey World Championship from the position of an international sports federation The third part discusses a specific World Championship tournament that took a place in Prague and Ostrava in 2015. The final section presents a summary and evaluation of the organizational processes during the 2015 event.
Keywords: organizing; processes; ice hockey; sports diplomacy; world championship

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79503/podrobnosti

Files for download

    Last update: