Mental health and prevention for younger professional athletea

Thesis title: Mentální zdraví a jeho prevence u mladých profesionálních sportovců
Author: Fialová, Veronika
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Macháček, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se věnuje duševnímu zdraví a mentální přípravě ve světě sportovců, zejména mladšího věku. Práce analyzuje aktuální situaci vnímání této tématiky ve společnosti a posléze se věnuje sportovnímu prostředí. Konkrétně tomu, jak je duševní zdraví vnímáno, jaké jsou diagnózy, jak se řeší mentální příprava a jak podobné téma řeší v zahraničí. Na závěr se věnujeme návrhu možného zlepšení situace v destigmatizaci duševního zdraví. K zisku dat slouží rozhovory se sportovci, trenéry i odborníky s praxí. Z nich jsme se dozvěděli, že situace se zlepšuje a duševní zdraví se dostává do povědomí, odborné pomoci však využívá minimum sportovců.
Keywords: duševní zdraví; mentální příprava; sportovní psychologie
Thesis title: Mental health and prevention for younger professional athletea
Author: Fialová, Veronika
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Macháček, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis explores mental health and mental preparation in the world of athletes, particularly at younger ages. The thesis analyses the current situation of the perception of this topic in society and then looks at the sporting environment. Specifically, how mental health is perceived, what the diagnoses are, how mental preparation is addressed and how similar topics are addressed abroad. We conclude by suggesting possible improvements to the destigmatisation of mental health. Interviews with athletes, coaches and practitioners are used to gather data. From them we learned that the situation is improving and mental health is becoming more widely known, but that professional help is used by a minimum of athletes.
Keywords: sport psychology; mental health; mental preparation

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79339/podrobnosti

Files for download

    Last update: