VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
ze 139
další › »
Melounová, Markéta: Předpoklady pro utváření udržitelné mobility v hlavních městech Praha a Vídeň
Diplomová práce - 2019 - Management
Lukačik, Matúš: Elektronický mýtny systém v príležitostnej autobusovej doprave
Diplomová práce - 2019 - Management
Weis, Patrik: Ekologická logistika
Diplomová práce - 2019 - Management
Křížová, Renata: Přeprava a skladování nebezpečných látek ve firmě Denios s. r. o.
Diplomová práce - 2019 - Mezinárodní obchod
Buriš, Igor: Zdieľaná ekonomika v doprave
Diplomová práce - 2019 - Management
Kuchejda, Beniamin: Analýza protiinflační politiky vlády Margaret Thatcherové
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Králíček, Ondřej: Ponziho hra: je možné nekonečné zadlužování?
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Kvačkayová, Alexandra: Cenová elasticita dopytu po cigaretách v Českej Republike
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Šrámková, Klaudia: VPLYV PLATFORMY AIRBNB NA DOPYT PO CESTOVNOM RUCHU
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Blahník, David: Determinanty spotřebitelského chování na trhu s automobily
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Novák, Daniel: Virtuální spotřeba: Proč lidé nakupují kosmetické virtuální předměty?
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Špecián, Michal: Vliv náboženství na hospodářský růst
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Janoušek, Vojtěch: Inovační výkonnost ČR v mezinárodním srovnání
Diplomová práce - 2019 - Management
Bareš, Marek: Záměr výstavby sportovní haly: Cost-benefit analýza
Diplomová práce - 2019 - Podniková ekonomika a management
Urbaníková, Nikola: Alternativní doručování zásilek na poslední míli
Diplomová práce - 2019 - Management
Stroková, Alena: Ocenění společnosti SC Metal, s.r.o.
Diplomová práce - 2019 - Management
Zelenková, Marie: Rozšířená realita a její využití v logistické praxi
Diplomová práce - 2019 - Podniková ekonomika a management
Vošta, Martin: Míra korupce a ekonomická výkonnost.
Diplomová práce - 2019 - Podniková ekonomika a management
Rejthar, Jan: Big five personality traits and income
Bakalářská práce - 2019 - Ekonomie
Novotný, Jiří: Řízení nákladů společnosti ABC na bázi nákladových středisek
Diplomová práce - 2019 - Podniková ekonomika a management
Možíš, Zdeněk: Ocenění stavební firmy Průmstav Náchod s.r.o.
Diplomová práce - 2019 - Management
Trunečková, Alena: Letecká přeprava osob
Diplomová práce - 2019 - Management
Mwansová, Julietta: Sociální síť pro efektivní komunikaci obcí a měst v ČR
Bakalářská práce - 2019 - Aplikovaná informatika
Fejer, Andrej: Kontrola aktuálnosti lokální kopie PDF/A dokumentu
Bakalářská práce - 2019 - Aplikovaná informatika
« ‹ předchozí
ze 139
další › »