Co se děje na VŠE?

5. 10. 2017 - Den studentských organizací na VŠE

Termíny

28. 9. 2017 - 28. 9. 2017 - VŠEFEST

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

 

Seznam veřejných prací   | Nepřihlášen uživatel [ přihlásit ]

Databáze kvalifikačních prací VŠE

Z důvodu přechodu na nový informační systém ISIS je databáze kvalifikačních prací převedena na režim pouze pro čtení. Úpravy dat je třeba provést v ISISu.

ISIS - integrovaný studijní informační systém - http://isis.vse.cz/


Původní rozhraní databáze VŠKP - JEN PRO ČTENÍ!

Přihlášení do původní aplikace VŠKP provedete zadáním uživatelského jména a hesla do ISIS. (JEN PRO ČTENÍ, NELZE ZDE PROVÁDĚT ZMĚNY)

Uživatel (ISIS):

Heslo (ISIS):

Zadejte uživatelské jméno a
heslo do ISISu.

Systém správy elektronických studentských prací zajišťující kompletní workflow kvalifikačních prací, tedy evidenci, archivaci, vyhledávání a následné zpřístupnění dokumentů uživatelům.

Záznam o studentské práci obsahuje metadata - informace o práci, elektronickou verzi práce, přílohy a posudky. Metadata u vysokoškolských kvalifikačních prací splňují doporučení pro národní standard metadat zpracovaný Odbornou komisí pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR.

Systém zohledňuje novelu z roku 2006 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., která stanovuje vysokým školám povinnost zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.