Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Specifika a preferované nástroje marketingové komunikace vybraného segmentu

Autor práce: Vacková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Specifika a preferované nástroje marketingové komunikace vybraného segmentu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V dnešní době globalizace a moderních technologií se stávají potenciální zákazníci odolnějšími vůči různým marketingovým postupům a jednají více racionálně. Je proto těžší zaujmout jejich pozornost a získat tak konkurenční výhodu. Možnou šancí je pro firmy rozšíření jejich klientské základny o novou cílovou skupinu. Takovou skupinu představuje například LGBT komunita. V zahraničí je běžnou praxí pracovat s těmito sexuálními minoritami. Práce pojednává o tom, zda je něco takového možné i v České republice. Cílem práce je posoudit kupní sílu gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů ve srovnání s heterosexuály, identifikovat jejich přístup k reklamě zacílené na LGBT komunitu a jejich preferované marketingové nástroje.
Klíčová slova: moderní marketingové nástroje; LGBT komunita; klasické marketingové nástroje; Gay marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Specifika a preferované nástroje marketingové komunikace vybraného segmentu
Překlad názvu: Specifics and preferred marketing communication tools of chosen segment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this age of globalization and modern technology potencial customers have become more resistant to different marketing practices and they act more rationally. Therefore it is more difficult to attract their attention and gain a competitive advantage. One possible option for companies is to extend their client base with a new target group. Such a group can be represented for example by the LGBT community. It is a common in abroad to work with these sexual minorities. This theses should show whether something like this is possible also in the Czech Republic or not. The aim of this theses is to compare the purchasing power of gays, lesbians, bisexuals and transsexuals with heterosexuals and to identify their approach to advertising aimed at LGBT community and their preferred marketing tools.
Klíčová slova: LGBT community; Gay marketing; classic marketing tools; modern marketing tools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2012
Datum podání práce: 1. 12. 2013
Datum obhajoby: 24.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38068_xvaca10.pdf [1,23 MB]
Veřejná příloha9969_xvaca10.pdf [908,76 kB]
Oponentura37667_zeman.pdf [63,52 kB]
Hodnocení vedoucího38068_filipova.pdf [62,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38068/podrobnosti