Mezikulturní rozdíly v multinacionální firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezikulturní rozdíly v multinacionální firmě
Autor práce:
Matesová, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mertlíková, Františka
Osoba oponující práci:
Mišovská, Soňa
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářska práce se zaměřuje na situace a možné konflikty, které mohou vyvstat při spolupráci více kultur v rámci jedné společnosti a zároveň na řízení a zvládání konfliktů z manažerského pohledu. Jednotlivé kapitoly nabízí bližšší pohled na různé oblasti setkávání odlišných národních a podnikových kultur uvnitř firmy.
Klíčová slova:
interkulturální komunikace; firemní kultura; internacionální management; mezikulturní rozdíly

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 5. 2006
Datum podání práce:
31. 5. 2006
Datum obhajoby:
26.06.2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3125_xmatk11.pdf [656,28 kB]
Oponentura:
699_gullova.pdf [8,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
3125_mullero.pdf [8,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3125/podrobnosti