VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
ze 119
další › »
Ingólfsson, Ingólfur Páll: The role of HR Management in reducing voluntary employee turnover rate in VUCA business environment
Diplomová práce - 2020 - International Business - Central European Business Realities
Čudová, Tereza: Právní úprava a účetnictví svěřenských fondů v České republice
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Nechanický, Lukáš: Analýza účetního softwaru v konkrétním podniku
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Pinkasová, Kamila: Metody pro vykazování výnosů dle IFRS 15 se zaměřením na dlouhodobé smlouvy
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Vacková, Tereza: Komparace náročnosti vedení daňové evidence a účetnictví u individuálního podnikatele
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Bystroňová, Marie: Rezervy v českým účetnictví a dle IFRS
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Vokáčová, Eliška: Komparace výhodnosti podnikání fyzické osoby prostřednictvím různých právních forem z účetního a daňového pohledu
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Skuček, Michal: Problémové aspekty nemovitých věcí v účetnictví a v daních
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Pechová, Alice: Vybrané problémy účetnictví a daně z příjmů právnických osob
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Dostál, Daniel: Technické řešení účetnictví individuálního podnikatele
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Kaplan, Daniel: Přechod z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Jakoubek, Filip: Zálohy v podvojném účetnictví a dle zákona o DPH
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Leová, Minh Ngoc: Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Sedláčková, Karolína: Osobní automobil v obchodním majetku právnických a fyzických osob
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Kusmaeva, Gulnaz: Účtování pohledávek a dluhů v Ruské federaci
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Bočková, Jana: Aplikace IFRS 16 v Siemens, s.r.o.
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Kabzanová, Tatiana: Dlouhodobý majetek v účetnictví veřejného sektoru v České republice a Slovenské republice
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Fišer, Martin: Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Ignatyeva, Diana: Účtování dlouhodobého hmotného majetku v Republice Kazachstán
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Cacínová, Petra: Přímé daně v účetnictví
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Husová, Lenka: Analýza dopadu nových pravidel IFRS pro leasingy
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Khudenkikh, Daria: Problematika odpisů dle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Sviták, Daniel: Migrace a její dopad na fiskální vývoj vybraných zemí Evropské unie na přelomu tisíciletí
Diplomová práce - 2020 - Ekonomická analýza
Nečasová, Petra: Analýza evropského akciového trhu
Diplomová práce - 2020 - Ekonomická analýza
Attendorn, Filip: Odchýlení měnového kurzu od rovnováhy a ekonomický růst – případ České republiky
Diplomová práce - 2020 - Ekonomická analýza
« ‹ předchozí
ze 119
další › »