Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP
Autor práce:
Kuročkin, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Švecová, Lenka
Osoba oponující práci:
Krátký, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přechodu na měnu euro a dopad na informační systém ERP SAP ve velké mezinárodní společnosti. V teoretické části jsou podrobně popsány obecné scénáře zavedení eura a vývoj zavedení eura v Slovenské republice. V další kapitole jsou popsány metodiky řízení projektu, základní pojmy, subjekty a zájmové skupiny, organizační struktury a fáze projektu. Na konci teoretické části je rozebrána funkcionalita ERP, hlavní funkční moduly a základní informace o ERP SAP. Druhá, praktická část je věnována samotnému projektu konverze euro v ERP SAP. V úvodní části je uvedená stručná informace o společnosti, organizační struktura a architektura IS. Další kapitoly se věnují rozboru a odůvodnění jednotlivých podprojektů v rámci hlavního projektu konverze, jejích popis, harmonogram a posloupnost.
Klíčová slova:
Slovakia; konverze měny; currency changeover; Kaufland; Project; ERP SAP; EUR; Konverze euro; Euro Conversion; Euro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 10. 2008
Datum podání práce:
15. 12. 2008
Datum obhajoby:
03.02.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16020_xkurm05.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
9611_Krátký.pdf [61,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
16020_lenka.pdf [113,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16020/podrobnosti