Leasing dopravního prostředku a pojistná událost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Leasing dopravního prostředku a pojistná událost
Autor práce:
Vondráková, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pelák, Jiří
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce pojednává o možnostech řešení pojistné události na majetku, který je pořízen formou finančního leasingu. Leasing je v dnešní době jednou z nejrozšířenějších forem financování majetku. S leasingem je spojována řada výhod ale bohužel i řada nevýhod. Největší nevýhodou zejména pro příjemce leasingu je riziko finanční ztráty při poškození či odcizení předmětu leasingové smlouvy. V jednotlivých kapitolách jsou popsány postupy jednotlivých účastníků pojistné události (pronajímatel, nájemce, pojišťovna) a nastínění finačních dopadů zejména na nájemce.
Klíčová slova:
pojištění v leasingu; odcizení vozidla; totální škoda; částečná škoda

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2008
Datum podání práce:
15. 1. 2009
Datum obhajoby:
26.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17863_xvoni05.pdf [583,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
17863_pelak.pdf [91,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17863/podrobnosti