Historie umělé inteligence - Neuronové sítě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Historie umělé inteligence - Neuronové sítě
Autor práce:
Šuchman, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jirků, Petr
Osoba oponující práci:
Berka, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat historický vývoj neuronových sítí od jejich počátku, za který lze považovat první matematický model neuronu v roce 1943, až po současnost a aplikaci neuronových sítí do "inteligentních" přístrojů, které dokáží rozpoznávat znaky, grafické údaje nebo dokáží převádět anglicky psaný text do mluvené podoby (NETtalk). Pro dosažení tohoto cíle jsem pečlivě prostudoval literaturu uvedenou v kapitole "Literatura a zdroje." V první kapitole získáme teoretický přehled o oblasti umělé inteligence a neuronových sítí. Dále je pak práce přehledně řazena do pěti časových období, která byla pro neuronové sítě v kladném nebo záporném slova smyslu podstatná. U nejvýznamnějších objevů je podrobněji rozepsána jejich funkce a příklady použití. Tato práce si neklade za cíl úplný výčet neuronových sítí, na to by obsahově ani zdaleka nestačila. Podstatnější je pro ni demonstrace určitých typů sítí, jejich první použití, nejdůležitější algoritmy a také zmínka o některých významných aplikačních použitích.
Klíčová slova:
Neuronová síť; Rozpoznávání znaků; Umělá inteligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2008
Datum podání práce:
15. 12. 2008
Datum obhajoby:
05.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16884_xsuco05.pdf [851,50 kB]
Oponentura:
8829_berka.pdf [191,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
16884_jirku.pdf [26,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16884/podrobnosti