Management consulting

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management consulting
Autor práce:
Novotný, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Management Consultig je obor, který se velmi rychle rozvíjí v celém světě a samozřejmě i v České republice. Poskytuje užitečné služby pro jak pro podnikatele tak pro neziskovou a státní sféru a představuje zajímavou příležitost pro čerstvé absolventy vysokých škol, nejen ekonomického směru. Ve své práci jsem se snažil tento obor definovat, vysvětlit jeho vznik, popsat strukturu typické consultingové firmy a odhadnout budoucí trendy v tomto odvětví. Vycházel jsem přitom z dostupné literatury, analýz a osobních rozhovorů s konzultanty a uchazeči o zaměstnání. Na závěr jsem přiložil dvě případové studie, jako ukázku toho, jak management consulting vypadá v praxi.
Klíčová slova:
management; management consulting; consulting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 11. 2008
Datum podání práce:
10. 1. 2009
Datum obhajoby:
19.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16569_xnovj92.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
9404_zeman.doc [61,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
16569_filipova.doc [60,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16569/podrobnosti