Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpracování profilů pracovních míst a tvorba systému hodnocení

Autor práce: Bauer, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Kašparová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zpracování profilů pracovních míst a tvorba systému hodnocení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena na dva základní bloky. V první části je vypracován teorietický základ, od něhož se pak odráží druhý blok. V jeho rámci je provedena analýza pracovních míst a systému hodnocení v konkrétní firmě. Součástí analýzy je popis této firmy, určení zdrojů informací, určení metod sběru informací, zpracování a interpretace výsledků analýzy. Na závěr práce jsou vyřčena doporučení, která by firma měla zvážit, aby zlepšila svůj současný systém hodnocení a zároveň aby jasněji vymezila úkoly a povinnosti, které očekává od svých pracovníků.
Klíčová slova: motivace; popis pracovního místa; hodnocení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zpracování profilů pracovních míst a tvorba systému hodnocení
Překlad názvu: Analysis of work positions and developing of employee evaluation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is divided into two parts. In the first one there is theoretical information basement of the thesis's thema. In the second part there are practical analysises. One is about developing of work positions's describtion. The second analysis is about developing new system of employee evaluation. The analysis includes collecting needed information, interpretations and recomandations. The analysis is made in existing company.
Klíčová slova: employee evaluation; work describtion; motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 09.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18416_xbauf01.pdf [2,55 MB]
Oponentura10837_kasparov.doc [54,50 kB]
Hodnocení vedoucího18416_danielap.doc [55,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18416/podrobnosti