Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dopad evropského systému obchodování s emisními povolenkami na české podniky

Autor práce: Cejnar, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílková, Jiřina
Osoba oponující práci: Vojáček, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad evropského systému obchodování s emisními povolenkami na české podniky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Obchodovatelné emisní povolenky jsou z pohledu České republiky novým nástrojem ochrany životního prostředí, který v rámci Evropského systému obchodování EU ETS významně ovlivňuje ekologické a ekonomické podmínky téměř 400 českých podniků s přibližně 500 zdroji znečištění ovzduší. Cílem diplomové práce je analýza dopadů systému EU ETS na české podniky. Analýza je zaměřena jak na první obchodovací období 2005 až 2007, tak na první část druhého obchodovacího období 2008 až 2012. Metodika analýzy je založena na kvalitativním výzkumu s využitím prvků individuálního hloubkového rozhovoru a je zaměřena především na zkoumání vyvolaných nákladů a rozdílných přístupů a motivací velkých a malých podniků v rámci EU ETS.
Klíčová slova: dopady; povolenky; Životní prostředí; Emisní obchodování; skleníkové plyny; NAP; EU ETS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomiky životního prostředí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad evropského systému obchodování s emisními povolenkami na české podniky
Překlad názvu: Impact of the EU ETS on the czech companies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Emission trading allowances are one of the new instrument of the environmental protection, which is, as an EU ETS component, influencing almost 400 czech companies with just about 500 air polluting sources in the Czech republic. This diploma thesis deals with the main impact of the EU ETS on the czech companies. The analysis is focused on the first trading period 2005 -- 2007 and on the first year of the second trading period 2008 -- 2012. Methodology of the analysis is based on the qualitative research with individual in-depth interviews with czech companies and is focused on the research of induced costs and diverse approach and motivations of the large and small companies within the EU ETS
Klíčová slova: impacts; emission trading; EU ETS; environment; NAP; greenhouse gases; allowances

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Environmental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2008
Datum podání práce: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 04.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17802_xcejm06.pdf [1,57 MB]
Oponentura11222_Vojáček.doc [116,00 kB]
Hodnocení vedoucího17802_jilkovaj.doc [73,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17802/podrobnosti