Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza trhu periodického tisku v České republice od roku 1989 do současnosti

Autor práce: Frantová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Erbáková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu periodického tisku v České republice od roku 1989 do současnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se v první kapitole zabývá analýzou změn vlastnických vztahů českých celostátních i regionálních deníků a časopisů. Ve druhé a třetí kapitole verbálně i graficky analyzuje změny prodaného nákladu a čtenosti těchto periodik v letech 1989 - 2008. Závěry těchto analýz jsou prezentovány zvlášť pro vybrané segmenty periodik, a to pro deníky, regionální deníky, ženské časopisy, společenské časopisy, exkluzivní magazíny, časopisy o počítačích, zpravodajsko-publicistické magazíny a ekonomické týdeníky. Závěrečná kapitola pak zdůvodňuje dosažené výsledky analýz.
Klíčová slova: analýza; čtenářské segmenty; čtenost; periodický tisk; prodaný náklad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu periodického tisku v České republice od roku 1989 do současnosti
Překlad názvu: Analysis of periodical press in the Czech Republic from the year 1989 up to the present
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In its first chapter, the thesis deals with the analysis of the changes in the Czech daily and regional newspapers and magazines' owners. The second and the third chapter analyse both verbally and graphically changes in sold number of copies and reading of these periodicals in the years 1989 - 2008. Conclusions of the analyses are presented separately for selected segments of periodicals: daily newspapers, regional newspapers, women's magazines, social magazines, exclusive magazines, magazines about computers and IT, news-journalistic magazines and economic weeklies. The last chapter justifies the reached output of the analyses.
Klíčová slova: readers' segments; readings; periodical press; analysis; sold numbers of copies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2008
Datum podání práce: 1. 7. 2009
Datum obhajoby: 02.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce16100_xfrae02.pdf [585,86 kB]
Oponentura11235_Erbáková.pdf [41,67 kB]
Hodnocení vedoucího16100_lhom01.doc [57,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/16100/podrobnosti