Analýza trhu periodického tisku v České republice od roku 1989 do současnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu periodického tisku v České republice od roku 1989 do současnosti
Autor práce:
Frantová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Erbáková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se v první kapitole zabývá analýzou změn vlastnických vztahů českých celostátních i regionálních deníků a časopisů. Ve druhé a třetí kapitole verbálně i graficky analyzuje změny prodaného nákladu a čtenosti těchto periodik v letech 1989 - 2008. Závěry těchto analýz jsou prezentovány zvlášť pro vybrané segmenty periodik, a to pro deníky, regionální deníky, ženské časopisy, společenské časopisy, exkluzivní magazíny, časopisy o počítačích, zpravodajsko-publicistické magazíny a ekonomické týdeníky. Závěrečná kapitola pak zdůvodňuje dosažené výsledky analýz.
Klíčová slova:
analýza; čtenářské segmenty; čtenost; periodický tisk; prodaný náklad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2008
Datum podání práce:
1. 7. 2009
Datum obhajoby:
02.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16100_xfrae02.pdf [585,86 kB]
Oponentura:
11235_Erbáková.pdf [41,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
16100_lhom01.doc [57,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16100/podrobnosti