Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Economic Transformation in Belarus

Autor práce: Dudko, Volha
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Osoba oponující práci: Soukupová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Economic Transformation in Belarus
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this study is to investigate the reasons of slow path of economic transformation in Belarus. In the first part is analyzed the general pattern of transition, characteristic for most of post-soviet countries. In the second part is described the path of transition in Belarus -- one of the least transformed countries in post-soviet region. In the study is introduced the analysis of initial conditions and first market reforms implemented on the initial stage of transition. Also, the author investigates the economic model, established in Belarus after market reforms had been suspended. In the study is discussed the possibility for continuation of economic transformation in Belarus in recent future. In order to summarize the key points of the study and draw the complex picture of Belarus in the world economy the SWOT analysis of Belarusian economy is introduced.
Klíčová slova: privatization; institutional reforms; economic transformation; Belarusian economy; liberalization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2008
Datum podání práce: 22. 5. 2009
Datum obhajoby: 28.05.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17235_xdudv04.pdf [1,74 MB]
Oponentura10417_jasoukup.doc [56,00 kB]
Hodnocení vedoucího17235_necadova.doc [60,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17235/podrobnosti