Informace a komunikace při řízení sportovního klubu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Informace a komunikace při řízení sportovního klubu
Autor práce:
Marel, Miloslav
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kubešová, Vlasta
Osoba oponující práci:
Vorálek, Rostislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
mapování problematiky týkající se vnitropodnikové komunikace a problémy, které souvisejí s jejím fungováním ve sportovním klubu. V současné době je nezbytné uvědomit si, že jádro cesty za dlouhodobým úspěchem sportovního klubu nespočívá pouze v propracovaných plánech managementu. Základní stavební kámen je, stejně jako v běžných obchodních firmách, třeba hledat v samotných zaměstnancích. Práce se snaží objasnit potřebu komunikace se zaměstnanci a tím je i více motivovat. Dalo by se říci, že manažerské komunikační dovednosti vedení jsou ve sportovním průmyslu alfou omegou. Při opomíjení důležitosti komunikace a jejího tréninku je snaha o vytvoření životaschopné a rozvíjející se sportovní organizace jen cestou do záhuby.
Klíčová slova:
sport; informace; komunikace; management; Sportovní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 12. 2006
Datum podání práce:
1. 1. 2007
Datum obhajoby:
06.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4351_xmarm43.pdf [475,51 kB]
Oponentura:
1796_Vorálek.pdf [34,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
4351_strizov.pdf [40,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4351/podrobnosti