Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením na výuku uchazečů o řidičský průkaz

Autor práce: Demuth, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Osoba oponující práci: Klas, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením na výuku uchazečů o řidičský průkaz
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je navržení a zdokumentování tvorby webového portálu pokrývajícího informační, komunitní a e-learningovou aplikační funkcionalitu zaměřenou na oblast problematiky autoškol a podpory výuky uchazečů o řidičský průkaz. Hlavní důraz je kladen na fázi návrhu optimálního databázového modelu, který je nezávislý na výsledném technologickém řešení vyvíjené aplikace a zdokumentování vztahu a významu všech prvků systému, které proces návrhu i následného vývoje fyzické databáze ovlivňují.
Klíčová slova: konceptuální fyzický model; konceptuální datový model; návrh datového modelu; konceptuální schéma; databáze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením na výuku uchazečů o řidičský průkaz
Překlad názvu: Database model design for informational, community and e-learning portal focused on driving license applicants
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work is concerned with the process of designing and documentation of a web portal covering informational, community and e-learning application functionality focused on the field of driving schools and driving license applicants training and education. The emphasis lies on the phase of optimal database model design independent of the final technological solution of the developed application and documentation of relations and purpose of all entities in the system influenced by the process of design and further development of the physical database.
Klíčová slova: database; conceptual physical model; conceptual scheme; conceptual data model; data model design

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2009
Datum podání práce: 4. 5. 2009
Datum obhajoby: 17.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce18488_xdemj04.pdf [7,57 MB]
Veřejná příloha1891_xdemj04.zip [322,74 kB]
Veřejná příloha1892_xdemj04.zip [1,55 MB]
Veřejná příloha1894_xdemj04.zip [20,58 kB]
Oponentura10026_Klas.pdf [26,95 kB]
Hodnocení vedoucího18488_palovska.pdf [62,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18488/podrobnosti