Obchodní podíl v s.r.o.

Autor práce:
Fuksová, Daniela
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kalinová, Miluše
Osoba oponující práci:
Žák, Květoslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodní podíl v s.r.o.
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na obchodní podíl společníka společnosti s ručením omezením. Úvodem jsou stručně popsány základní instituty společnosti samotné, jako například její vznik a založení, sepsání společenské smlouvy, způsob ručení společníků atd. Dále je definována právní povaha obchodního podílu jako jiná majetková hodnota. Hlavní důraz je kladen především na práva a povinnosti společníka a na jednotlivé změny v osobě společníka, jsou zde nastíněny souvislosti s obchodním podílem. Celá problematika je doplněná o soudní judikaturu, která s obchodním podílem společníka ve společnosti s ručením omezeným souvisí.
Klíčová slova:
společnost s ručením omezeným; vypořádací podíl; obchodní podíl společníka v s. r. o.; uvolněný obchodní podíl; společenstevní právo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo

Typ studijního programu:
Magisterský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodní podíl v s.r.o.
Překlad názvu:
Member's ownership interest in a limited liability company
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on a member's ownership interest in a limited liability company. In the introduction, we provide an outline of the basic institutes of a limited liability company such as its incorporation and creation, composing of memorandum of association, the way of member's liability etc. Then we define the legal nature of an ownership interest as another property value. The main stress is put particularly on a member's rights and obligations arising from the ownership of his/her interest, and on different changes of members. To illustrate the issues described in the thesis, we also provide relevant judgments rendered by Czech courts in appellate and appellate review proceedings related to ownership interests in limited liability companies.
Klíčová slova:
company law; limited liability company; member´s ownership interest in a limited liability company; vacant ownership interest; distribution share

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo

Typ studijního programu:
Magisterský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Business and European Law

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2008

Datum podání práce:
15. 12. 2008

Datum obhajoby:
16.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16898_xfukd02.pdf [746,94 kB]

Oponentura:
9626_zakk.doc [56,50 kB]

Hodnocení vedoucího:
16898_kalinm.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16898/podrobnosti