Geografický IS jako Decision Support System

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Geografický IS jako Decision Support System
Autor práce:
Hlaváč, Vít
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mildeová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Malý, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vztahem geografických informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování. Jejím úkolem je ověřit hypotézu, zda je možné geografické informační systémy považovat za systémy pro podporu rozhodování. Úvodní kapitola je věnována vysvětlení, co je to GIS a jaké je jeho využití v praxi. Druhá část se zabývá definicí systémů pro podporu rozhodování. V závěru práce jsou pak uvedeny příklady z praxe, které mají pomoci potvrdit nebo vyvrátit zkoumanou hypotézu.
Klíčová slova:
prostorová data; DSS; systém pro podporu rozhodování; GIS; geografický informační systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 2. 2009
Datum podání práce:
11. 5. 2009
Datum obhajoby:
17.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18747_xhlav16.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
10223_Malý.doc [44,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
18747_mildeova.doc [55,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18747/podrobnosti