Projekt financování technického zázemí odborné laboratoře na Vysoké škole ekonomické

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projekt financování technického zázemí odborné laboratoře na Vysoké škole ekonomické
Autor práce:
Seko, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krsek, Libor
Osoba oponující práci:
Sušánková, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti a následně vytvořit projekt financování HW a SW vybavení odborné laboratoře pro výuku multimédií na Vysoké škole ekonomické. Výstup bude koncipován tak, aby přehledně zmapoval relevantní zdroje financování v České republice a mohl posloužit jako návod pro ty, kteří budou při své práci s touto problematikou konfrontováni. Pořízení technického vybavení laboratoří a odborných pracovišť obecně je často záležitostí finančně velmi náročnou. Nejjednodušší je využít vlastních zdrojů univerzit, finanční situace subjektů na akademické úrovni je však složitá. Subjekty nerozhodují o výši vlastních rozpočtů a vedlejší zisková činnost je značně komplikovaná. O finanční podporu své činnosti tedy musí zpravidla žádat. Nabízí se řada možností - od vědeckých grantů příslušných organizací, přes zdroje ministerstva školství až po účelové dotace EU. Přidělování peněžních prostředků podléhá striktním pravidlům a závisí zejména na činnosti subjektu, na kterou budou finance vynaloženy.
Klíčová slova:
vybavení odborného pracoviště; multimédia; financování; analýza; projekt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2008
Datum podání práce:
15. 5. 2009
Datum obhajoby:
27.08.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15262_xsekm04.pdf [620,26 kB]
Oponentura:
10324_susan.doc [75,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
15262_krsl01.doc [75,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15262/podrobnosti