Privatization process in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Privatization process in the Czech Republic
Překlad názvu:
Privatizační proces v ČR
Autor práce:
Pihrt, Josef
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Nečadová, Marta
Osoba oponující práci:
Breňová, Lubomíra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat a zhodnotit privatizační proces v České republice v první polovině devadesátých let. Práce obsahuje popis historického a společenského pozadí na počátku devadesátých let, dále popis jednotlivých privatizačních metod. Velký důraz je kladen na popis kupónové privatizace.
Klíčová slova:
kupónová privatizace; česká republika; transformace; privatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2009
Datum podání práce:
6. 5. 2009
Datum obhajoby:
28.05.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20051_xpihj01.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
10419_brenova.doc [56,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
20051_necadova.doc [59,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20051/podrobnosti