Vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005
Autor práce:
Šafránková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Heřmanová, Eva
Osoba oponující práci:
Říhová, Gabriela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce mapuje vývojové tendence vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005 a identifikuje příčiny jednotlivých vývojových tendencí. Čtenáři je představena teoretická stránka problémů migrace, včetně jednotlivých přístupů k analýze migrace. Následně jsou teoreticky rozebrány jednotlivé ukazatele z pohledu konstrukce ukazatele, výhod i nevýhod jednotlivých ukazatelů. V praktické části práce je proveden výpočet vybraných ukazatelů vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji a jejich zhodnocení. Výchozím bodem analýzy je stručná charakteristika kraje a jeho okresů s důrazem na okolnosti, jež mohou migraci ovlivňovat. Analýza dále pokračuje výpočtem jednotlivých ukazatelů pro každý okres a vzájemným srovnáním okresů. V závěru je zhodnocena pozice jednotlivých okresů v kraji a vyhodnocena problematičnost okresu z pohledu vnitřní migrace.
Klíčová slova:
Demografie; Moravskoslezský kraj; Vnitřní migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2009
Datum podání práce:
15. 5. 2009
Datum obhajoby:
03.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19058_xherl11.pdf [642,17 kB]
Oponentura:
10732_rihg01.doc [114,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
19058_hermanov.doc [109,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19058/podrobnosti