Předsednictví v Radě Evropské unie. Komparace českého a francouzského předsednictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Předsednictví v Radě Evropské unie. Komparace českého a francouzského předsednictví
Autor práce:
Salajková, Linda
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klíma, Michal
Osoba oponující práci:
Faturová, Marie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předsednictví v Radě Evropské unie je prestižní institut spojený s administrativními, reprezentativními a politickými úkoly. Práce nejprve teoreticky vymezuje Radu EU a institut předsednictví a shrnuje teoretické hypotézy ohledně jeho výkonu v podání menších a velkých členských zemí. Praktická komparace pracuje s příkladem Francie a České republiky, jejichž předsednictví na sebe v nedávné době přímo navazovala. Práce je zaměřena na zkoumání rozsahu vlivu politického systému, délky členství v Unii, role osobností a zejména velikosti země.
Klíčová slova:
instituce Evropské unie; Evropská unie; Česká republika; předsednictví; Rada Evropské unie; Francie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2009
Datum podání práce:
15. 5. 2009
Datum obhajoby:
11.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18638_xsall04.pdf [486,91 kB]
Oponentura:
11596_fatm01.doc [58,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
18638_klima.doc [58,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18638/podrobnosti