AIDS in the countries of sub-saharan Africa: causes, state and impacts

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
AIDS in the countries of sub-saharan Africa: causes, state and impacts
Autor práce:
Bouřilová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cihelková, Eva
Osoba oponující práci:
Popovová, Marie
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V první části práce popisuje nejčastější příčiny vzniku a šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe. Ve druhé kapitole shrnuje současný stav onemocnění v subsaharské Africe a ve světě z kvantitativního a kvalitativního hlediska a nastiňuje výhled do budoucnosti. Třetí kapitola je věnována nejzávažnějším dopadům nemoci pro země subsaharské Afriky, popřípadě pro celý svět s důrazem na ekonomické, demografické a sociální dopady.
Klíčová slova:
subsaharská Afrika; AIDS; úmrtnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2009
Datum podání práce:
15. 6. 2009
Datum obhajoby:
18.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18088_xboul07.pdf [406,61 kB]
Oponentura:
11230_xpopm09.pdf [77,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
18088_cihelka.doc [57,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18088/podrobnosti