Vývoj role předsednictví v ES/EU na příkladu Francie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj role předsednictví v ES/EU na příkladu Francie
Autor práce:
Šutová, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Cibulková, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této práce je zanalyzovat role a funkce předsednictví a zároveň ukázat vývoj jeho významu a pravomocí na příkladu Francie v kontextu jejích dvanácti předsednictví. Práce se tedy zabývá jak teoretickým vymezením funkce předsednictví, tak konkrétními příklady francouzských předsednictví od roku 1959 do roku 2008 s cílem vysledovat základní priority Francie ve vývoji evropské integrace.
Klíčová slova:
Evropská integrace; Francie ; Předsednictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 12. 2008
Datum podání práce:
30. 5. 2009
Datum obhajoby:
17.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17510_xsutm00.pdf [606,69 kB]
Oponentura:
11460_cibulka.pdf [24,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
17510_dubskyz.doc [48,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17510/podrobnosti