Vybrané priority francouzského předsednictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané priority francouzského předsednictví
Autor práce:
Bartošová, Gabriela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Vondrušková, Barbora
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje poslednímu francouzskému předsednictví v Radě Evropské unie, během něhož chtěla Francie položit základní kámen společné evropské imigrační politiky - přijmout Evropský migrační a azylový pakt a model Modré karty. První část je věnována vývoji francouzské imigrační politiky a její poslední novele z roku 2006. Jádrem práce je vývoj návrhů Evropského migračního a azylového paktu a modelu Modré karty a jejich možný přínos do budoucna. V závěru práce je francouzské předsednictví zhodnoceno.
Klíčová slova:
Modrá karta; Evropský imigrační a azylový pakt; předsednictví; francie; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2008
Datum podání práce:
30. 4. 2009
Datum obhajoby:
25.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17224_xbarg05.pdf [456,25 kB]
Oponentura:
11621_vondrusb.doc [58,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
17224_inge.doc [57,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17224/podrobnosti