The monetary policy instruments of Czech National Bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The monetary policy instruments of Czech National Bank
Autor práce:
Pincová, Stanislava
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Burgerová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Štěpánek, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nástroji měnové politiky využívaných centrálními bankami, tedy také Českou národní bankou. Jsou zde popsány jak přímé, tak i nepřímé nástroje. Nechybí ani historický vývoj preferovanějších nepřímých nástrojů a příklady jejich aplikace na české prostředí. V neposlední řadě je zde také nastíněna tato problematika u Evropské centrální banky.
Klíčová slova:
centrální banka; úroková míra; měnová báze; měnové nástroje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 10. 2008
Datum podání práce:
4. 1. 2009
Datum obhajoby:
29.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15079_xpins02.pdf [640,27 kB]
Oponentura:
9289_step01.doc [115,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
15079_burgerji.doc [113,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15079/podrobnosti