Evaluation of Personnel Activities in Pollmann CZ, Ltd

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evaluation of Personnel Activities in Pollmann CZ, Ltd
Autor práce:
Novotná, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Kovář, František
Osoba oponující práci:
Kršík, Václav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The diploma thesis considers the question of personal activities in POLLMANN CZ s.r.o. company, which specializes in assembling processes in car industry. In the beginning, I described the company as such and then focused on the analysis of individual personal activities. In the end, I made a summary and suggested measures for improvement of the human resources situation in the company. During working on the diploma thesis, I used specialized literature, the internet, internal documents of the company and the information given by company's employees.
Klíčová slova:
personnel planning; company; personnel activities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2008
Datum podání práce:
15. 12. 2009
Datum obhajoby:
12.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19660_xnova45.pdf [16,33 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
13726_Kršík.pdf [1,00 MB]
Hodnocení vedoucího:
19660_kovar.pdf [56,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19660/podrobnosti