Výběrový experiment - preference horolezců při výběru lezeckých oblastí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výběrový experiment - preference horolezců při výběru lezeckých oblastí
Autor práce:
Petrovajová, Gabriela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Melichar, Jan
Osoba oponující práci:
Vojáček, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá aplikací metody výběrového experimentu při modelování poptávky po rekreaci po skalním lezení v České republice. Cílem práce je zjistit, které atributy ovlivňují lezce při volbě, kam pojedou lézt nejvíce a odvodit jejich implicitní cenu. Dále práce zjišťuje socio-ekonomickou strukturu respondentů. Teoretická část práce zahrnuje vysvětlení potřebných ekonomických pojmů, podrobný popis metody výběrového experimentu a přehled studií, které zkoumají oblast skalního lezení. V praktické části je krok za krokem popsán přesný postup aplikace metody výběrového experimentu - průběh přípravy dotazníku, sběr dat, analýza dat a interpretace výsledků. K analýze dat je použit Conditional logit model.
Klíčová slova:
výběrový experiment; teorie poptávky; skalní lezení; oceňování environmentálních statků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomiky životního prostředí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2009
Datum podání práce:
15. 1. 2010
Datum obhajoby:
12.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18558_xpetg01.pdf [1,00 MB]
Oponentura:
14179_vojacko.pdf [183,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
18558_melichar.doc [114,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18558/podrobnosti