Zvláštnosti podnikání v multimodální dopravě, její benefity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zvláštnosti podnikání v multimodální dopravě, její benefity
Autor práce:
Nachmüllerová, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Eisler, Jan
Osoba oponující práci:
Novotný, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje oblast podnikání v nákladní multimodální přepravě s užším zaměřením na přepravu produktů potravinářské kvality. V teoretické části jsou uvedeny obecné informace o tomto druhu přepravy. V praktické části, na příkladu konkrétní přepravní firmy byla provedena analýza podnikatelských příležitostí na českém trhu, segmentace zákazníků a analýza konkurence v oboru. Nezbytnou součástí rozboru je i analýza odvětví jako takového. Důležitou částí diplomové práce je kapitola č. 6.5, která identifikuje nejdůležitější kritéria rozhodování zákazníků při výběru přepravní firmy a definuje hlavní kritéria dopravní firmy při výběru zákazníků. Dále je klíčová celá kapitola 8, která poukazuje na výhody, užitek a jiné benefity multimodální přepravy zboží a mohla by být určitým vodítkem pro zákazníky při rozhodování o výběru přepravní firmy.
Klíčová slova:
optimalizace; nákladní přeprava; multimodální; kritéria rozhodování; kvalita přepravy; kapacita; flexibilita; benefity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum podání práce:
28. 4. 2008
Datum obhajoby:
29.05.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8380_xnack02.pdf [841,71 kB]
Oponentura:
5328_Novotný.pdf [97,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
8380_janeis.pdf [110,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8380/podrobnosti