Vývojové trendy výdajů státního rozpočtu v ČR v letech 1995 - 2005

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývojové trendy výdajů státního rozpočtu v ČR v letech 1995 - 2005
Autor práce:
Čech, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Urbánek, Václav
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce popisuje definici, funkce, členění a strukturu veřejných výdajů. Zabývá se významnými teoriemi růstu veřejných výdajů a obecnými faktory jejich růstu. Věnuje pozornost právní úpravě výdajů státního rozpočtu ČR a rozpočtové skladbě. Praktická část analyzuje strukturu a vývoj výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1995 ? 2005 v kapitolním členění. Zaměřuje se na sledování vlivu konkrétních objektivních faktorů, které změny ve výdajích způsobily. Práce nabízí srovnání podobnosti vývoje výdajů státního rozpočtu ČR s vybranými teoriemi růstu veřejných výdajů. Závěr je věnován predikci pravděpodobného vývoje výdajů státního rozpočtu pomocí analýzy časových řad.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 1. 2007
Datum podání práce:
16. 1. 2007
Datum obhajoby:
02.02.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4742_xcecj11.pdf [340,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
4742_urbanek.pdf [42,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4742/podrobnosti