Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti Madeta, a.s.

Autor práce: Dufek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Osoba oponující práci: Smrčka, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Madeta, a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem finační analýzy podniku MADETA, a.s. je komplexní zhodnocení finanční situace podniku v letech 2003-2008. K posouzení finančního zdraví podniku jsem použil procentní rozbor účetních výkazů, analýzu poměrových ukazatelů a pracovního kapitálu, Du Pontovu analýzu. Aplikoval jsem též bankrotní modely, vyhodnotil ukazatele tržní hodnoty EVA.
Klíčová slova: bankrotní modely; finanční analýza; procentní rozbor; EVA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Madeta, a.s.
Překlad názvu: Financial analysis of company Madeta, Inc.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The target of this financial analysis is general assessment of financial position of MADETA, a.s. in years 2003-2008. I used classical methods of financial analysis to this purpose (percentage analysis of financial statements, Du Pont analysis, bankruptcy models, EVA).
Klíčová slova: bankruptcy models; financial analysis ; percentage analysis; EVA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2009
Datum podání práce: 30. 11. 2009
Datum obhajoby: 10.11.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
Oponentura13226_smrckal.pdf [492,76 kB]
Hodnocení vedoucího20749_schj02.pdf [28,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20749/podrobnosti