Visegrádská skupina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegrádská skupina
Autor práce:
Kotorová, Daniela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slonková, Vlasta
Osoba oponující práci:
Hitzgerová, Vlasta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o historii, vzniku, současnosti a budoucnosti Visegrádské skupiny. Cílem práce bylo vyhodnocení jejího významu, vztahu zemí V4 k EU, NATO a k dalším zemím a porovnání ekonomik jednotlivých států. Hlavní důraz byl kladen na pojmenování a zhodnocení současné situace, včetně výhledu spolupráce zemí V4 do budoucna v rozšiřující se EU.
Klíčová slova:
Slovensko; Polsko; Maďarsko; Česká republika; Mezinárodní visegrádský fond; regionální spolupráce; Visegrádská skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 4. 2007
Datum podání práce:
1. 6. 2007
Datum obhajoby:
05.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4920_xkotd07.pdf [530,92 kB]
Oponentura:
2256_Hitzgerová.pdf [20,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
4920_adamkova.pdf [19,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4920/podrobnosti