Emloyer branding mezinárodní firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Emloyer branding mezinárodní firmy
Autor práce:
Schäferová, Valerie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Goldmannová, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Konkurence na trhu práce se zintenzivňuje a situace bude pravděpodobně ještě horší, jelikož demografické trendy organizacím znemožňují náhradu kvalitních zaměstnanců jdoucích do důchodu. Mnoho společností se proto snaží přiostřit způsob vlastní prezentace potenciálním zaměstnancům a zavádí techniky brandingu do náboru zaměstnanců. Společnost, která chce svou značku efektivně využívat při "lovu" talentů, musí o kandidátech uvažovat jako o zákaznících. Je proto nezbytné určit, které atributy organizace jsou nejdůležitější pro určitý typ kandidátů a rozumět tomu, jak je nejlépe oslovit. Tato diplomová práce analyzuje aspirace belgických absolventů vysokých škol obchodního zaměření vzhledem k jejich prvnímu zaměstnání, analyzuje jejich vnímaní konkrétní firmy jako potenciálního zaměstnavatele a přináší konstruktivní i kreativní doporučení, jak zlepšit její pozici mezi konkurenty a získat status "employer of choice".
Klíčová slova:
interní marketing; osobnost značky; atraktivita zaměstnavatele; personální marketing; image zaměstnavatele; employer branding; employer of choice; employment value chain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 5. 2009
Datum podání práce:
15. 12. 2009
Datum obhajoby:
10.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
13530_Goldmannová.doc [60,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
21300_janjiri.doc [58,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21300/podrobnosti