SOUČASNÝ STAV MOBILNÍHO INTERNETU V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ U VELMI MALÝCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
SOUČASNÝ STAV MOBILNÍHO INTERNETU V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ U VELMI MALÝCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
Autor práce:
Kysela, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Novotný, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce podává komplexní pohled na problematiku mobilního Internetu cíleného na velmi malé podniky a živnostníky. V diplomové práci jsem usiloval o faktickou využitelnost mobilního Internetu prostřednictvím mobilních technologií v těchto podnikatelských subjektech. První část práce metodicky postihuje oblast velmi malého podnikání a živnosti a analyzuje současné možnosti využití těchto technologií a jejich vhodnosti a využitelnosti pro velmi malé podniky a živnostníky. Druhá část diplomové práce identifikuje pro který typ podniků a živnostníků je mobilní Internet využitelný a dodává jim přínos v podobě úspory časové i finanční. Ve třetí části pak předkládám konkrétní aplikace využití mobilního Internetu v podnikových aktivitách a možnosti získání podpory na implementaci mobilního Internetu v podniku z dotací Evropské Unie.
Klíčová slova:
pokrytí ČR; mobilní Internet; mobilní technologie; mobilní podnikání; mobilní sítě; podniková mobilita; živnostníci; velmi malé podniky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2008
Datum podání práce:
1. 12. 2009
Datum obhajoby:
10.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
12679_xkysj05.pdf [3,02 MB]
Oponentura:
13432_Novotný.pdf [76,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
12679_bruckner.xls [28,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/12679/podrobnosti