Verejný ochranca práv v EU, ČR a SR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Verejný ochranca práv v EU, ČR a SR
Autor práce:
Osadská, Katarína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Chvátalová, Iva
Osoba oponující práci:
Spirit, Michal
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on institution of ombudsman in European Union, Czech Republic and Slovak Republic. It is aimed at questions of legal regulations of this institution in the mentioned formations. Particular chapters of this thesis are structured into following 5 task parts. The first chapter describes the history of the origin of this institution, explains the term of ombudsman by using definitions, classifies existing kinds of institutes of ombudsman and specifies the field of action. The second chapter identifies the European ombudsman. It is focused especially on analysis of received complaints in practically whole period of existence this institution and evaluation of activities in 2008. In the third chapter is described the institution of ombudsman in the Czech Republic and in the fourth chapter in the Slovak Republic. The last chapter of the diploma thesis deals with comaparison of ombudsman institutions in these two countries.
Klíčová slova:
comparison; legal regulation; Slovak Republic; Czech Republic; analyse; complaint; European ombudsman; field of action; classification; ombudsman; evolution; origin; definition; guardian of rights

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2008
Datum podání práce:
2. 5. 2009
Datum obhajoby:
05.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16972_xosak01.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
14344_Spirit.doc [57,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
16972_chvatalo.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16972/podrobnosti