Simulační model (reálná situace)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Simulační model (reálná situace)
Autor práce:
Černohous, Roman
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuncová, Martina
Osoba oponující práci:
Dlouhý, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza a optimalizace výrobních procesů ve společnosti zabývající se výrobou plastových součástí pro automobilový průmysl. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o simulaci podnikových procesů, důvody využití dynamické simulace jako nástroje pro eliminaci plýtvání a podporu rozhodování. Hlavní část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a identifikaci problému ve výrobním podniku. Pro účely optimalizace byl vytvořen simulační model lisovny v prostředí simulačního programu Simul8 od společnosti Simul8 Corporation. Model byl vytvořen v souladu s používanou metodikou, popsanou v teoretické části práce a byl použit k prověření vhodnosti navrhovaných variant výrobního programu z hlediska jejich vlivu na skladovací kapacity a schopnost plnit požadavky zákazníků.
Klíčová slova:
Simul8; kanban; simulační model; dynamická simulace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 5. 2009
Datum podání práce:
10. 1. 2010
Datum obhajoby:
04.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
14015_dlouhy.doc [27,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
20837_kuncovam.doc [36,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20837/podrobnosti